[:it] Naltrexone [:en] Naltrexone [:es] Naltrexona [:]

[:it] Naltrexone Il naltrexone, il cui nome secondo la nomenclatura ufficiale IUPAC è: N-ciclopropil-metilnoroossimorfone; N-Ciclopropilmetil-14-idrossidiidro-morfinone; 17- (Ciclopropilmetil) -4,5α-epossi-3,14-diidrossimorfinan-6-one è un

Leggi tutto